De stille ramp

Het Alphense Glazen Huis vraagt in 2014, evenals 3FM Serious Request, aandacht voor vrouwen en meisjes, die tijdens oorlog en conflicten slachtoffer worden van seksueel geweld. Wereldwijd wordt een op de vijf vrouwen verkracht, gedwongen tot seks of op een andere wijze seksueel misbruikt in haar leven. In conflictgebieden zijn vrouwen extra kwetsbaar omdat seksueel geweld als een vernederen wapen wordt ingezet.

Seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen heeft grote gevolgen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van de slachtoffers, maar heeft ook economische en sociale impact. Het seksuele misbruik is een taboe, door schaamte omgeven. Slachtoffers worden vaak uitgesloten van de gemeenschap. Herstel van deze vrouwen is belangrijk. Uit humanitair oogpunt, maar ook omdat juist vrouwen tijdens en na conflicten de basis leggen voor wederopbouw. Zij zorgen voor de kinderen en de inkomsten van een gezin, zij zorgen voor de gemeenschap en de familie.

sr14

Foto: Rode Kruis

Oplossing

Het Rode Kruis helpt en bereikt met haar netwerk van miljoenen vrijwilligers, meisjes en vrouwen die met seksueel geweld tijdens conflicten te maken kregen. Het Rode Kruis zorgt voor opvang, medische zorg en psychische begeleiding, maar zet zich ook in om deze vrouwen zicht op een toekomst te bieden, bijvoorbeeld door startkapitaal en trainingen te verstrekken. Het Rode Kruis geeft voorlichting aan publiek, politie en strijdkrachten over de gevolgen van seksueel geweld en gaat het gesprek met hen aan. Enerzijds zodat de slachtoffers niet uitgestoten worden van de gemeenschap, anderzijds zodat seksueel misbruik tijdens oorlog en conflicten afneemt.

Wat gebeurt er met het geld?

Het totale bedrag wat met Het Alphense Glazen Huis wordt opgehaald, komt ten goede aan de landelijke actie van 3FM Serious Request. Met dat totaalbedrag helpt en bereikt het Rode Kruis met haar netwerk van miljoenen vrijwilligers, meisjes en vrouwen die met seksueel geweld tijdens conflicten te maken kregen. Het Rode Kruis zorgt voor opvang, medische zorg en psychische begeleiding, maar zet zich ook in om deze vrouwen zicht op een toekomst te bieden, bijvoorbeeld door startkapitaal en trainingen te verstrekken. Het Rode Kruis geeft voorlichting aan publiek, politie en strijdkrachten over de gevolgen van seksueel geweld en gaat het gesprek met hen aan. Enerzijds zodat de slachtoffers niet uitgestoten worden van de gemeenschap, anderzijds zodat seksueel misbruik tijdens oorlog en conflicten afneemt.

Vorig jaar heeft de actie van Het Alphense Glazen Huis in totaal € 53.132,91 opgehaald. Daarmee konden structureel 8174 kinderen in Afrika geholpen worden. Voor 6,50 euro kan het Rode Kruis namelijk een watertap aanleggen waarmee kinderen thuis hun handen kunnen wassen. Dat alles sluit aan op de stille ramp ‘diarree’, waar het Rode Kruis in 2013 aandacht voor vroeg. In totaal werd met de landelijke actie van 3FM Serious Request 2013 in totaal ruim 12,3 miljoen euro opgehaald.

Een overzicht van wat het Rode Kruis inmiddels heeft bereikt met de opbrengsten van 3FM Serious Request is hier terug te vinden.

Vorig jaar ging Eric Corton (ambassadeur Rode Kruis, dj 3FM) terug naar Kenia, Oeganda en Malawi. Hij deed dat om te zien wat het Rode Kruis inmiddels heeft kunnen doen met de opbrengsten van 3FM Serious Request. In de onderstaande reportage ziet hij wat er met de opbrengsten uit 2012 is bereikt, toen aandacht werd gevraagd voor babysterfte. Het Alphense Glazen Huis haalde toen ruim 50.000 euro op.

Bron: 3FM Serious Request, Rode Kruis

 

Comments are closed.

Scroll to top